Đồng bộ thông tin, từ kế hoạch cho tới thực hiện.

Tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng - đúng thời điểm - đúng nhu cầu - đúng nội dung với Template Email Marketing​

Autotable

Tiết kiệm thời gian, chi phí chô các công việc thực hiện lặp lại hàng ngày.

Tự động kích hoạt thông báo, thực hiện chạy ads, post bài trên các nền tảng, nhiều tài khoản v.v. để bạn có thể tập trung vào việc lên kế hoạch, chiến lược.

Hướng dẫn sử dụng Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

THAM KHẢO TEMPLATE LIÊN QUAN

Autotable

Template quản lý chi phí du lịch theo nhóm

Giúp bạn quản lý và theo dõi các khoản phí chi thu khi đi du lịch đông người.

Autotable

Template quản lý nhập xuất tồn

Giúp bạn quản lý và theo dõi số lượng hàng hóa, và quá trình xuất nhập hàng vào kho.

Autotable

Template quản lý sự kiện Marketing​

Giúp bạn quản lý, lên chế hoạch và theo dõi các chiến lược Marketing một cách hiệu quả.

Hãy xây dựng một giải pháp hoàn hảo cho team Marketing của bạn

Autotable có gói tài khoản free cho tất cả mức độ sử dụng
Bạn sẽ chỉ nâng tải khoản khi bạn hài lòng với Autotable
Scroll to Top