Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Bắt đầu quản lý công việc cùng Autotable

Bắt đầu quản lý công việc cùng Autotable

Đăng ký tạo tài khoản Autotable hoàn toàn miễn phí ngay!

Bắt đầu quản lý công việc cùng Autotable bằng cách đăng ký tài khoản tài khoản miễn phí ngày hôm này để tận dụng những tiện ích ưu việt . Việc tạo tài khoản Autotable chỉ gồm các bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Truy cập website www.Autotable.vn
  • Bước 2: Chọn Đăng ký để tạo tài khoản
  • Bước 3: Điền thông tin theo mẫu Đăng ký ngay!
  • Bước 4: Nhấn Đăng ký
Autotable
  • Bước 5: Kiểm tra Email để nhận thông báo khỏi động tài khoản
  • Bước 6: Chọn Xác minh Email để truy cập vào tài khoản Autotable của bạn.
Autotable

Et, Voila! Bây giờ bạn có thể quản lý công việc, nhiệm vụ, dự án hoặc lên kế hoạch với Autotable.

Articles