Hướng dẫn sử dụng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Bắt đầu quản lý công việc cùng Autotable
 5. Cộng tác làm việc cùng Autotable

Cộng tác làm việc cùng Autotable

Autotable không chỉ là cơ sở dữ liệu của cá nhân, điểm đặc biệt là người dùng có thể chia sẻ thông tin đã lưu trữ, kết nối để cập nhật công việc liên tục và tương tác trực tiếp ngay trên ứng dụng để cùng cộng tác làm việc với Autotable.

Chia sẻ và kết nối để cộng tác làm việc cùng Autotable

Chia sẻ Autotable

Chia sẻ Autotable với team member, với nhân viên, với đối tác,… để cùng tạo một cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin tức thì, quản lý và theo dõi công việc liên tục. Trong quá trình kết nối, thông tin công việc của bạn vẫn được bảo mật vì bạn có thể chia sẻ Autotable theo từng thành phần của cấu trúc quản lý thông tin.

 • Chia sẻ Workspace
 • Chia sẻ Thư mục
 • Chia sẻ Bảng

Đồng thời khi mời người dùng khác tham gia quản lý công việc trong ứng dụng Autotable, bạn sẽ có những lựa chọn phân quyền dành cho người được mời:

 • Quyền chủ quản: toàn quyền chỉnh sửa bảng và được mời thêm thành viên
 • Quyền tạo: toàn quyền chỉnh sửa logic, thêm thông tin/ cột trong bảng
 • Quyền sửa: có thể thêm và chỉnh sửa từng dòng, nhưng không có quyền thêm hoặc chỉnh sửa cột trong bảng
 • Bình luận: có thể xem và comment trong từng công việc
 • Chỉ xem: chỉ có thể xem

Bạn có thể xem hướng dẫn chia sẻ trong video dưới đây:

Tương tác để công tác cùng Autotable

Cộng tác thông qua giao việc, giao tiếp để tạo tính minh bạch trong công việc và đẩy mạnh năng suất với những tính năng sau:

Phân quyền theo dòng

Sau khi chia sẻ Bảng và bạn muốn giao việc cho mỗi thành viên một cách riêng tư (việc ai người ấy biết), bạn có thể chọn tính năng phân quyền theo dòng.

Phân quyền theo cột

Có những cột thông tin trong Bảng không thích hợp tất cả thành viên tham gia quản lý bảng có thể thấy, khi này bạn nên dùng tùy chỉnh Ẩn cột và chia sẻ bảng kết hợp với phân quyền theo cột.

Xem video hướng dẫn dưới đây để biết thêm chi tiết:

Thông báo 

Thông báo gửi qua Email và trong tài khoản Autotable của thành viên liên quan khi có các thao tác liên quan (như thông báo được chia sẻ, thông báo được phân quyền, thông báo khi có bình luận về công việc liên quan).

Nhật ký hoạt động

Tính năng Nhật ký hoạt động lưu lịch sử thao tác của các thành viên tham gia quản lý bảng một cách chi tiết.

Bình luận

Bình luận cho phép bạn và những người khác giao tiếp trong Bảng dữ liệu mỗi khi muốn cập nhật công việc, hoặc đánh giá phản hồi.