Hướng dẫn sử dụng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Giao diện Autotable
 5. Giao diện Bảng

Giao diện Bảng

Về Giao diện Bảng của Autotable

Giao diện Bảng là giao diện mặc đinh của bất kỳ bảng dữ liệu Autotable nào khi vừa được tạo:

Autotable
Trang dữ liệu có được khi bạn vừa tạo mới từ bảng trắng hoàn toàn

Cách thêm cột

Có ba cách để thêm cột mới trong trang:

 • Cách 1: Tùy chọn Thêm cột trên Thanh tùy chỉnh
Autotable
 • Cách 2: Click phải vào cột bất kỳ
  • Chọn Thêm cột bên trái / Thêm cột bên phải
   • Chọn Thêm mới / Thêm cột tương tự
Autotable
 • Cách 3: Chọn nút Thêm cột bên phải cột dữ liệu cuối cùng của Trang dữ liệu.
Autotable

Cách sắp xếp lại vị trí cột

Nhấn và giữ cột muốn thay đổi vị trí, kéo đến vị trí mong muốn và thả (Drag & Drop)

Thanh công cụ Tùy chỉnh

Gồm có ( theo thứ tự từ trái qua phải):

 • Tùy chọn các Giao diện
 • Ẩn cột
 • Lọc
 • Nhóm cột
 • Sắp xếp
 • Độ rộng cột
 • Automation (Tự động hóa)
 • Thêm cột
 • Nút 3 chấm (tùy chỉnh khác)

Thanh tóm tắt

Thanh tóm tắt nằm ở ngay dưới cuối Giao diện Bảng của trang dữ liệu trong Autotable.

Để chọn một chức năng tóm tắt khác cho một trường cụ thể, hãy nhấp vào thanh tóm tắt bên dưới trường đó. Thao tác này sẽ hiển thị một menu gồm các chức năng tóm tắt khác nhau. Các loại hàm tóm tắt có sẵn sẽ tùy thuộc vào loại trường.

Autotable

Một số chức năng tóm tắt cho các cột dữ liệu loại số:

 • Bỏ qua
 • Tổng
 • Trung bình
 • Nhỏ nhất
 • Lớn nhất
 • Rỗng
 • Có giá trị
Autotable

Một số chức năng tóm tắt cho các cột dữ liệu loại chữ:

 • Bỏ qua
 • Rỗng
 • Có giá trị
 • Duy nhất
 • Phần trăm rỗng
 • Phần trăm có gía trị
 • Phần trăm duy nhất
Autotable

Một số chức năng tóm tắt cho các cột dữ liệu loại Ngày giờ:

 • Bỏ qua
 • Rỗng
 • Có giá trị
 • Duy nhất
 • Phần trăm rỗng
 • Phần trăm có giá trị
 • Phần trăm duy nhất
 • Sớm nhất
 • Trễ nhất
Autotable

Một số chức năng tóm tắt cho các cột dữ liệu khác:

Autotable
 • Bỏ qua
 • Không chọn
 • Chọn
 • Phần trăm không chọn
 • Phần trăm chọn

Hướng dẫn các tính năng tùy chỉnh

Tính năng tùy chỉnh của Autotable gồm có các tính năng tùy chỉnh như Ẩn cột, Lọc, Sắp xếp và Nhóm cột. Đây là những tính năng mạnh mẽ và quan trọng vì nó giúp ích rất nhiều trong quá trình quản lý thông tin công việc của bạn và team. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những tính năng này trong bài viết giới thiệu và hướng dẫn các Tính năng Tùy chỉnh Autotable.

Cộng dụng ít biết của Giao diện Bảng của Autotable

Cách tạo giao diện Bảng

Để tạo thêm giao diện Bảng trang một trang dữ liệu của Autotable, bạn hãy chọn nút đầu tiên trên Thanh Tùy chỉnh, từ menu thả xuống chọn Dạng Bảng.

Giao diện Bảng mới sẽ có dữ liệu y hệt như bảng gốc, giúp bạn tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Tại sao tính năng tạo thêm Giao diện Bảng lại đặc biệt?

Nếu việc tạo Giao diện bảng chỉ đơn giản là giúp bạn tạo ra một trang giống trang gốc thì như vậy sẽ không có gì để nói. Bạn hoàn toàn có thể copy paste dữ liệu qua một trang mới hoặc sử dụng tính năng “Sao y trang” của Autotable để tạo một trang y hệt.

Nhưng việc tạo Giao diện Bảng ngay trong trang hiện tại sẽ giúp ích nhiều cho team work, những team có nhiều thành viên và cùng làm việc trong cùng một Bảng.

 • Tạo thêm giao diện Bảng giúp mỗi thành viên có nơi làm việc riêng do mỗi người sẽ có cách sắp xếp và quản lý công việc riêng, nên khi mỗi người tùy chỉnh (Ẩn cột, Nhóm cột, Lọc, Sắp xếp,…) trong Giao diện Bảng của mình sẽ không ảnh hưởng đến bảng gốc.
 • Tuy nhiên những dữ liệu mỗi thành viên cập nhật vào Giao diện bảng riêng của mình thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào bảng gốc mà không cần phải tạo thêm tính năng liên kết nào giữa các Giao diện.
 • Hạn chế việc Sao y trang giúp tiết kiệm dung lượng và giúp bạn dễ quản lý và theo dõi hơn.