Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Giao diện Autotable
  5. Giao diện Kanban

Giao diện Kanban

Về Giao diện Kanban của Autotable

Giao diện Kanban của Autotable chia quy trình làm việc trong một bảng ra những ngăn gồm các thẻ xếp chồng lên nhau giúp bạn dễ hình dung, theo dõi và quản lý. Di chuyển các thẻ giữa các ngăn hoặc sắp xếp lại chúng trong một ngăn xếp bằng thao tác kéo – thả.

Autotable

Tạo Giao diện Kanban

Để tạo chế độ xem Kanban mới, bạn hãy chọn nút đầu tiên trên Thanh Tùy chỉnh, từ menu thả xuống chọn Dạng Kanban. Sau đó, bạn sẽ được nhắc chọn một trong các trường của bảng để tạo ngăn xếp.

Lưu ý:

  • Bạn chỉ có thể tạo Giao diện Kanban với trường dữ liệu loại Dropdown.
  • Mỗi Giao diện Kanban bạn chỉ có thể biểu diễn một trường Dropdown.
  • Bạn có thể tạo nhiều diện Kanban, không giới hạn về số lượng.

Sắp xếp lại cột và thẻ trong

Khi tạo Giao diện Kanban, thứ tự các cột được xác định bởi thứ tự của tùy chọn trong trường Dropdown. Bạn có thể di chuyển các cột bằng cách nhấp và kéo trên các tiêu đề ngăn xếp. Ngăn xếp duy nhất không thể di chuyển là ngăn xếp “Chưa phân loại” ngoài cùng bên trái.

Lưu ý rằng việc kéo ngăn xếp sẽ thay đổi thứ tự của các tùy chọn được chọn trong menu cấu hình trường chọn đơn, điều này có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các dạng xem khác.

Việc sắp xếp lại này sẽ thuận tiện trong những trường hợp theo dõi tình trạng dự án. Khi một dự án thay đổi tình trạng (planning, demo, triển khai, hoàn thành,…), bạn có thể kéo dự án ở vị trí hiện tại sang vị trí tình trạng khác một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Sắp xếp lại những cột và thẻ trong Giao diện Kanban với thao tác Drag & Drop đơn giản

Thu nhỏ và mở rộng ngăn

Thu gọn ngăn bằng cách click chọn mũi tên ở cuối năng, bạn cũng có thể mở rộng ngăn bằng các tương tự.

Tùy chỉnh thẻ

Tùy chỉnh thẻ cho phép bạn hiển thị thêm những thông tin bạn quan tâm và muốn theo dõi trong chế độ Kanban, hoặc ẩn đi những trường không liên quan cho quá trình quản lý, giúp bạn tập trung vào những loại dữ liệu chính.

Đổi tên cột và xóa

Autotable

Cột “Chưa phân loại”

Nếu một dòng dữ liệu không có giá trị trong trường Dropdown được sử dụng để tạo dạng xem kanban, dòng đó sẽ xuất hiện trong ngăn xếp “Chưa phân loại” ngoài cùng bên trái.

Autotable
Cột “Chưa phân loại”, giống như các cột khác, có thể được thu gọn

Nếu một thẻ được kéo từ cột “Chưa phân loại” sang cột khác, giá trị của trường Dropdown của thẻ sẽ thay đổi theo. Ngược lại, nếu một thẻ đã phân loại được đưa vào cột “Chưa phân loại”, thì giá trị trường của thẻ sẽ bị xóa.

Tạo thêm cột Giao diện Kanban của Autotable

Để thêm một cột mới, hãy nhấp vào tùy chọn “Thêm cột” ở ngoài cùng bên phải của các cột. Theo đó, việc tạo một cột mới sẽ tạo ra một tùy chọn mới trong trường Dropdown.

Autotable

Để thêm thẻ mới cho cột vừa tạo hoặc trong những cột đã có, bạn hãy click chọn “Thêm cột mới” và thực hiện nhập liệu cho thẻ vừa tạo. Xem video hướng dẫn sau để hiểu rõ hơn chi tiết.

Thẻ được tạo mới trong Kanban sẽ tự động cập nhật và đồng bộ vào bảng chính của trang dữ liệu.