Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Tính năng Automation của Autotable
  5. Automation AutoReminder – Đặt lịch nhắc tự động

Automation AutoReminder – Đặt lịch nhắc tự động

Automation AutoReminder – Đặt lịch nhắc tự động

AutoReminder – sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở qua Email và trong tài khoản Autotable của người được giao việc theo lịch mà người quản lý đã lên từ trước đó.

Xem Video bên dưới để được hướng dẫn chi tiết cách:

  • Tạo ngày giao việc
  • Phân công riêng cho từng cá nhân trong cùng một bảng
  • Cách thiết lập thông báo AutoReminder