Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Tính năng Automation của Autotable
  5. Automation Webhook – Liên kết các App/ Website khác để tự động cập nhật dữ liệu

Automation Webhook – Liên kết các App/ Website khác để tự động cập nhật dữ liệu

Automation Webhook – Liên kết các App/ Website khác để tự động cập nhật dữ liệu

Webhook là một trong những phương thức kết nối các phương tiện trực tuyến (website – app, app – app)

Với tính năng Webhook của Autotable, bạn có thể liên kết Bảng dữ liệu với các app và website mong muốn để tự động cập nhật thông tin vào Bảng dữ liệu của Autotable.

Xem Video bên dưới để được hướng dẫn chi tiết cách:

  • Thiết lập Webhook với Automation
  • Nhập Đường dẫn Webhook vào Website hoặc APP
  • Kiểm tra kết nối Webhook & hoàn thành liên kết