Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Tính năng Automation của Autotable
  5. Lịch sử Automation hoạt động

Lịch sử Automation hoạt động

Tính năng Lịch sử Automation hoạt động cho phép bạn theo dõi những lệnh Automation đã được tạo và xóa, cũng như những Action mà Automation đã thực hiện trong bảng của bạn từ trước đến giờ.

Để truy cập lịch sử hoạt động Automation hãy chọn tính năng Automation và chọn Lịch sử Automation hoạt động.

tinh-nang-xem-lich-su-hoat-dong-automation-autotable