Hướng dẫn sử dụng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Tính năng Automation của Autotable
 5. Tích hợp Bảng dữ liệu và Gmail

Tích hợp Bảng dữ liệu và Gmail

Tích hợp Autotable Bot với Gmail

Thiết lập Tích hợp hệ thống trong Automation cho phép bạn kết hợp dữ liệu trong Bảng Autotable với nhiều ứng dụng khác nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất cho công việc của bạn. Trong đó bao gồm tính năng tích hợp Autotable Bot với Gmail.

Autotable Bot cho phép bạn tích hợp tính năng tự động gửi mail đến cho chính bạn và các thành viên trong Team khi có sự thay đổi dữ liệu trong Bảng Autotable.

Hướng dẫn tích hợp Bảng dữ liệu với Gmail

Để có thể tích hợp Bảng dữ liệu với Gmail, bạn hãy làm theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chọn tính năng Automation trong bảng, chọn Tích hợp hệ thống, chọn +Thêm thích hợp, và chọn Gmail và làm theo hướng dẫn:

 • Đặt Tên tích hợp
 • Chọn Email hoặc Username
 • Làm theo hướng dẫn để lấy Mật khẩu

Để lấy Mật khẩu, hãy click vào đường link đầu tiên (nếu tài khoản Gmail chưa tạo bảo mật 2 lớp hãy chọn đường link thứ 2)

 • Chọn ứng dụng Thư
 • Chọn thiết bị bất kỳ
 • Copy dãy 16 ký tự (đây là Mật khẩu bạn cần)
 • Quay trở lại ứng dụng Autotable để paste Mật khẩu vừa lấy
 • Chọn Kiểm tra cấu hình để đảm báo kết nối của bạn thành công
 • Chọn Thêm

Sau khi đã chọn Tích hợp Gmail xong, bạn hãy chọn tiếp Automations để tạo tính năng gửi thông báo

Trong phần Khi:

 • Chọn Autotable
 • Chọn cột dữ liệu mà bạn quan tâm (thông báo sẽ được gửi đến dựa trên những thay đổi trong cột dữ liệu này)
 • Chọn một trong các lựa chọn: “Thay đổi”, “Thay đổi thành”, “Thay đổi từ…thành…”

Trong phần Thì:

 • Chọn Gmail (tên tích hợp Gmail)
 • Chọn Gửi mail
 • Soạn Mail
 • Chọn Thêm vào bảng

Bạn có thể test lại, nếu nhận được mail từ Gmail thì chúc mừng bạn đã thiết lập thành công.