Hướng dẫn sử dụng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Tính năng Automation của Autotable
 5. Tích hợp Bảng dữ liệu và Telegram

Tích hợp Bảng dữ liệu và Telegram

Tích hợp Autotable Bot với Telegram

Thiết lập Tích hợp hệ thống trong Automation cho phép bạn kết hợp dữ liệu trong Bảng Autotable với nhiều ứng dụng khác nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất cho công việc của bạn. Trong đó bao gồm tính năng tích hợp Autotable Bot với Telegram.

Autotable Bot cho phép bạn và các thành viên trong Team nhận được thông báo ngay khi có sự thay đổi dữ liệu trong Bảng Autotable trong Telegram cá nhân hoặc trong group chat chung.

Hướng dẫn tích hợp Bảng dữ liệu với Telegram

Để có thể tích hợp Bảng dữ liệu với Telegram, bạn hãy làm theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chọn tính năng Automation trong bảng, chọn Tích hợp hệ thống, chọn +Thêm thích hợp, và chọn Telegram

Sau khi đã chọn Tích hợp Telegram xong, bạn hãy chọn tiếp Automations để tạo tính năng gửi thông báo

Trong phần Khi:

 • Chọn Autotable
 • Chọn cột dữ liệu mà bạn quan tâm (thông báo sẽ được gửi đến dựa trên những thay đổi trong cột dữ liệu này)
 • Chọn một trong các lựa chọn: “Thay đổi”, “Thay đổi thành”, “Thay đổi từ…thành…”

Trong phần Thì:

 • Chọn Telegram Bot
 • Chọn Gửi tin thông báo
 • Nhập ID của kênh chat (vào Telegram để lấy ID bạn cần)

Để lấy ID, bạn hãy vào ứng dụng Telegram, sau đó:

 • Trên thanh tìm kiếm gõ Autotable Bot
 • Chọn START hoặc nhập /getid để lấy ID bạn cần
 • Copy ID hiển thị
 • Quay lại ứng dụng Autotable và paste ID vừa lấy
 • Chọn Thêm vào bảng

Bạn có thể test lại, nếu nhận được tin nhắn thông báo từ Telegram thì chúc mừng bạn đã thiết lập thành công.