Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Tính năng Tùy chỉnh trong Bảng dữ liệu Autotable
  5. Tùy chỉnh Ẩn cột

Tùy chỉnh Ẩn cột

Tính năng Ẩn cột

Tính năng tùy chỉnh Ẩn cột trong Autotable giúp loại bỏ tạm thời những Trường dữ liệu không cần thiết mà không cần xóa hoàn toàn. Bằng cách này sẽ giúp làm gọn Bảng, giúp bạn tập trung quan sát những Trường dữ liệu chứa thông tin đáng quan tâm nhất hiện tại.

Đồng thời khi kết hợp với tính năng chia sẻ, tùy chỉnh Ẩn cột giúp bảo mật thông tin những cột đã ẩn dựa theo phân quyền bạn chọn. Bạn có thể ẩn những cột mang tính riêng tư tuyệt mật, các thành viên chỉ có thể thấy những cột mà bạn cho phép họ thấy.

Để ẩn cột, chỉ cần chọn nút tùy chỉnh Ẩn cột trên thanh công cụ, khi cửa sổ hiển thị, chọn nút ở đầu cột cần ẩn, nút đổi thành màu xám.