Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Tính năng Tùy chỉnh trong Bảng dữ liệu Autotable
  5. Tùy chỉnh Lọc

Tùy chỉnh Lọc

Tính năng Lọc

Tính năng tùy chỉnh Lọc Autotable hỗ trợ sàng lọc những Dòng dữ liệu bạn cần và loại bớt những dòng dữ liệu không liên quan. Bằng cách này, bạn không phải tốn công sức và thời gian tìm kiếm dữ liệu trong cả trang mỗi khi cần.

Khi click chọn nút tùy chỉnh Lọc, bạn sẽ thấy dòng chú ý “Không có bộ lọc nào” (nếu bạn chưa tạo tùy chỉnh lọc).

Để tạo bộ Lọc, click chọn nút tùy chỉnh Lọc, chọn “+Thêm bộ lọc”. Từ cửa sổ hiển thị ngay sau đó, chọn Trường dữ liệu bạn muốn áp dụng lọc.

Mỗi Trường dữ liệu được chọn sẽ cho một kết quả khác nhau, bạn có thể áp dụng nhiều Trường dữ liệu để lọc cùng một lúc.

Để loại bỏ bộ lọc, chỉ cần chọn ký hiệu X phía đầu bên phải mỗi bộ lọc đã tạo trong cửa sổ tùy chỉnh Lọc.