Hướng dẫn sử dụng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Trang Dashboard Autotable
 5. Các dạng biểu đồ trong trang Dashboard Autotable

Các dạng biểu đồ trong trang Dashboard Autotable

Biểu đồ Dashboard cung cấp bức trang tổng quan về những dữ liệu một cách tức thì và chính xác. Người dùng có thể áp dụng các dạng biểu đồ khác nhau cho cách mục đích khác nhau như so sánh thông tin, theo dõi tình hình tăng tưởng qua từng thời kỳ,… giúp đưa ra quyết định và phương án phù hợp.

Dạng Biểu đồ Cột

Biểu đồ Cột giúp người dùng so sánh các giá trị. Việc quan sát và so sánh số liệu để đưa ra quyết định sẽ dễ dàng hơn do, số liệu luôn được cập nhật tức thì, và bạn có thể tùy chỉnh thay đổi dạng cột thành những dạng khác nhau ( như cột chồng, cột kề,…) theo cách mà bạn thấy phù hợp nhất.

Xem video để được hướng dẫn cách:

 • Tạo Biểu đồ Cột
 • Tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Cột
 • Tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Cột
 • Tùy chỉnh kết hợp dạng Đường & dạng Cột
 • Tùy chỉnh dạng Cột chồng Bullet hoặc dạng Cột chồng 100%

Dạng Biểu đồ Tròn

Biểu đồ tròn giúp người dùng giám sát những mục khác nhau của cùng một đối tượng thông tin, giúp tập trung phân tích một đối tượng cụ thể. Nhưng nếu bạn muốn so sánh nhiều đối tượng thông tin, tốt nhất vẫn nên sử dụng vào biểu đồ cột, vùng hoặc đường.

Xem video để được hướng dẫn cách:

 • Tạo Biểu đồ Tròn
 • Tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Tròn
 • Tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Tròn

Dạng Biểu đồ Vùng

Biểu đồ Vùng khá giống với Biểu đồ Đường, nhưng khu vực dưới đường được lấp đầy. Trong khi biểu đồ Đường giúp so sánh sự khác nhau của các giá trị trong cùng điều kiện giống nhau (thời gian, chi phí,…), thì biểu đồ Vùng làm nổi bật sự thay đổi của các giá trị theo thời gian giúp người dùng dự đoán xu hướng tăng trưởng.

Xem video để được hướng dẫn cách:

 • Tạo Biểu đồ Vùng
 • Tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Vùng
 • Tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Vùng

Dạng Biểu đồ Đường

Tương tự Biểu đồ Vùng, Biểu đồ Đường cũng cho phép người dùng theo dõi sự thay đổi của các giá trị qua từng thời kỳ khác nhau đồng thời

Xem video để được hướng dẫn cách:

 • Tạo Biểu đồ Đường
 • Tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Đường
 • Tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Đường

Lọc dữ liệu trong bảng Dashboard