Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trang Dashboard Autotable
  5. Tạo Số liệu tổng hợp trong trang Dashboard

Tạo Số liệu tổng hợp trong trang Dashboard

Tạo Số liệu tổng hợp trong trang Dashboard

Số liệu tổng hợp tập trung vào thông tin số liệu mà người dùng quan tâm chú ý nhất. Bạn có thể tạo nhiều số liệu tổng hợp để theo dõi nhiều thông tin khác nhau. Xem video dưới đây để được hướng dẫn chi tiết cách làm.