Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trang Dashboard Autotable
  5. Tạo trang Dashboard Autotable

Tạo trang Dashboard Autotable

Công cụ Dashboard trong bảng Autotable tổng hợp tức thì những thông tin hoạt động liên quan đến dự án, từ đó những nhà đầu từ hoặc quản lý cấp cao có thể biết các hoạt động dự án ảnh hưởng như thế nào đến các mục tiêu hiệu suất công việc.

Tạo trang Dashboard Autotable

Bạn có thể dễ dàng tạo trang Dashboard trong bảng Autotable bằng cách chọn dấu cộng “+” trên thanh quản lý trang dữ liệu, và chọn Dashboard như trong hình.

Autotable

Trong trang Dashboard Autotable bạn có thể lựa chọn các dạng biểu đồ khác nhau để phù hợp với dữ liệu bạn muốn tổng hợp. Ngoài ra còn có tính năng Lọc dữ liệu, Bảng thống kê và Số liệu tổng hợp.