Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable

Trường dữ liệu Autotable

Hiện tại Autotable có 14 trường dữ liệu Cơ bản và 10 trường dữ liệu Nâng cao. Các trường dữ liệu Cơ bản Autotable quy định loại dữ liệu đầu vào của mỗi cột, tất cả các ô trong cùng một cột đều phải nhập cùng một loại dữ liệu. Với những trường dữ liệu nâng cao của Autotable, bạn có thể liên kết thông tin giữa các bảng, đồng bộ thông tin giữa các trang, lập các hàm công thức, lưu trữ những dạng dữ liệu đặc biệt và nhiều tính năng ưu việt khác.

Tạo Trường dữ liệu Autotable

Có 3 cách tạo Trường dữ liệu mới :

  • Cách 1: Click chọn “Thêm cột” trên thanh Tùy chỉnh và chọn loại Trường dữ liệu cho cột muốn tạo:
Autotable
Cách 1: Click chọn “Thêm cột” trên thanh Tùy chỉnh và chọn loại Trường dữ liệu cho cột muốn tạo:
  • Cách 2: Click chuột phải vào ô tiêu đề của cột bạn muốn đổi trường, chọn “Đổi loại cột” và chọn loại trường dữ liệu mong muốn.
Autotable
Cách 2: Click chuột phải vào ô tiêu đề của cột bạn muốn đổi trường, chọn “Đổi loại cột” và chọn loại trường dữ liệu mong muốn.
  • Cách 3: Click chọn ô “Thêm cột” bên phải cột cuối cùng của trang và chọn trường muốn tạo
Autotable
Cách 3: Click chọn ô “Thêm cột” bên phải cột cuối cùng của trang và chọn trường muốn tạo

Articles