Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Đánh giá

Trường Đánh giá

Trường Đánh giá

Trường Đánh giá cho phép người tạo và người tham gia nhập liệu đánh giá độ hài lòng , đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá độ gấp rút, đánh giá độ phù hợp,…

Trường Đánh giá chấm điểm theo hệ 5 sao. Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ đánh giá từ 1 đến 5 theo ý muốn và thay đổi biểu tượng khác có trong tùy chọn.

Bạn có thể dùng tùy chọn “Đặt tên giá trị” để ghi chú cho ý nghĩa của đánh giá. Sau khi đặt giá trị, thay vì hiển thị đánh giá sao, Trường dữ liệu sẽ hiển thị ghi chú đánh giá của ban.