Hướng dẫn sử dụng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Trường dữ liệu Autotable
 5. Trường Mốc thời gian

Trường Mốc thời gian

Trường Mốc thời gian

Trường Mốc thời gian Autotable lưu dữ liệu về độ dài thời gian.

Khi tạo Trường Mốc thời gian, bạn cần nhập dữ liệu là ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ngoài ra bạn còn có tùy chọn định dạng kiểu dữ liệu cho thời gian:

 • Ngày tháng (dd/mm/yyyy)
 • Ngày theo định dạng Mỹ (mm/dd/yyyy)
 • Ngày theo định dạng ISO (yyyy-mm-dd)
 • Giờ
 • Ngày và giờ
 • Tháng (mm/yyyy)
 • Tháng (dd/mm)

Trường Mốc thời gian có thể hiển thị thời gian thời lượng thời gian cho bạn thông qua các tùy chọn hiển thị:

 • Từ Ngày đầu tiên đến Ngày hiện tại
 • Từ Ngày hiện tại đến Ngày kết thúc
 • Từ Ngày bắt đầu đến Ngày kết thúc