Hướng dẫn sử dụng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Trường dữ liệu Autotable
 5. Trường Ngày giờ

Trường Ngày giờ

Trường Ngày giờ

Trường Ngày giờ Autotable lưu trữ dữ liệu dạng thời gian như hạn chót nộp kế hoạch, ngày diễn ra sự kiện, hoặc lên lịch hẹn gặp hoặc gọi điện cho khách hàng.

 • Khi tạo Trường dữ liệu này bạn cần định dạng ngày giờ cụ thể như:
 • Ngày tháng (dd/mm/yyyy)
 • Ngày theo định dạng Mỹ (mm/dd/yyyy)
 • Ngày theo định dạng ISO (yyyy-mm-dd)
 • Giờ
 • Ngày và giờ
 • Tháng (mm/yyyy)
 • Tháng (dd/mm)

Hoặc chọn “Tự động điền thời gian hiện tại khi tạo dòng mới”.