Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Tiêu đề

Trường Tiêu đề

Trường Tiêu đề

Trường Tiêu đề Autoable cho phép bạn nhập loại dữ liệu văn bản ngắn dạng chữ. Bạn nên chọn trường Tiêu đề khi muốn nhập tên người ( khách hàng, đối tác, nhân viên, team member, thành viên,…), tên sự kiện, tên dự án,…

Autotable