Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Văn bản dài

Trường Văn bản dài

Trường Văn bản dài

Trường Văn bản dài quy định dữ liệu dạng chữ (đoạn văn dài) khi nhập liệu và phù hợp để lưu dữ liệu như những lời bình luận, hướng dẫn, hoặc nội dung miêu tả chi tiết về một đối tượng,…