Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Website – Số điện thoại – Email – Địa chỉ

Trường Website – Số điện thoại – Email – Địa chỉ

Trường Website

Trường Website Autotable lưu trữ đường link bất kỳ và có thể ngay lập tức truy cập thông qua đường link đã lưu trong Bảng. Bạn có thể truy cập trang web đã lưu với 2 tùy chọn “Mở tab mới” và “Mở cửa sổ mới”.

Trường Số điện thoại

Trường Số điện thoại Autotable lưu số điện thoại liên lạc và bạn có thể gọi trực tiếp số điện thoại đã lưu thông qua các ứng dụng cho phép liên lạc bằng số điện thoại.

Autotable

Trường Email

Trường Email Autotable lưu địa chỉ email của khách hàng, nhân viên, những thành viên trong đội nhóm. Truy cập trực tiếp đến email của người dùng khi click vào địa chỉ email đã lưu.

Trường Địa chỉ

Trường Địa chỉ Autotable lưu thông tin địa chỉ liên kết với Google Map, giúp bạn tìm kiếm và định vị một cách dễ dàng chỉ với một cái click chuột.