Nơi các team Nhân sự tạo nên một tổ chức vận hành hiệu quả cao

Thông tin nhân viên được lưu trữ chi tiết, hiệu quả
Quy trình tuyển dụng hiệu quả hơn khi mọi nhân sự liên quan đều được chia sẻ thông tin.
Tạo ra hệ thống truyền thông nội bộ linh động, hiệu quả

Quản lý Tổng hợp : Chiến dịch, mục tiêu, nhiệm vụ,.

Kết nối thông tin từ: nhân sự, ứng dụng, đối tác, khách hàng để nắm bắt được tình trạng công việc, tiến độ một cách nhanh và chính xác

Autotable
Autotable

Tiết kiệm thời gian, chi phí chỗ các công việc thực hiện lặp lại hàng ngày.

Tự động kích hoạt thông báo, thực hiện chạy ads, post bài trên các nền tảng, nhiều tài khoản v.v. để bạn có thể tập trung vào việc lên kế hoạch, chiến lược.

Một nguồn thông tin tập trung đáng tin cậy

Thông tin được cập nhật liên tục theo thời gian thực từ tất cả các cá nhân và công cụ liên quan

Autotable
Autotable

Khả năng thay đổi linh động theo nhu cầu thực tế

Cho phép bạn chủ động phát hiện các rủi ro của dự án, thích ứng với nhu cầu kinh doanh thay đổi và thực hiện hành động ngay lập tức để đảm bảo bạn theo kịp tiến độ đã đặt ra.

Hệ thống báo cáo linh động, theo thời gian thực

Luôn có góc nhìn sâu sắc từ những báo cáo thực tế, phát triển sự hiệu quả, phát hiện những rủi ro … để thay đổi kịp lúc.

Autotable

Ứng dụng thực tế

Autotable

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Autotable

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Autotable

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hãy xây dựng một giải pháp hoàn hảo cho team Marketing của bạn

Autotable có gói tài khoản free cho tất cả mức độ sử dụng
Bạn sẽ chỉ nâng tải khoản khi bạn hài lòng với Autotable
Scroll to Top