Nơi Team quản lý vận hành tổ chức mọi thông tin để tăng hiệu quả việc triển khai và kiểm soát.

Tổng hợp và hiển thị các thông tin quan trọng tại một nơi duy nhất, giúp cho các nhân sự, bộ phận liên quan theo dõi và thực hiện đúng tiến độ.
Báo cáo trực quan cập nhật theo thời gian thực

Quản lý vận hành theo đúng quĩ đạo và thời gian định ra.

Phát hiện những xung đột về thời gian, linh động điều chỉnh khi các yêu cầu và tiến trình thay đổi, đồng thời cập nhật kế hoạch của bạn nếu cần để theo đúng tiến độ.

Autotable
Autotable

Tạo bảng Dashboard theo thời gian thực

Dễ dàng chia sẻ tình trạng vận hành và cập nhật thông tin về tiến độ của ban lãnh đạo với trang Dashboard có thể tùy chỉnh để theo dõi mục tiêu theo yêu cầu.

Quyết định dựa trên số liệu thực tế

Mọi quyết định đưa ra sẽ chính xác hơn do dựa vào số liệu thực tế, giúp tạo ra độ chính xác cao.

Autotable
Autotable

Có một bức tranh toàn cảnh về nhân sự công ty của bạn

Sơ đồ tổ chức và dữ liệu con người của bạn trực quản,  giữ cho toàn bộ công ty của bạn được kết nối và thích ứng nhanh chóng ngay cả khi phát triển và thay đổi.

Hệ thống báo cáo linh động, theo thời gian thực

Luôn có góc nhìn sâu sắc từ những báo cáo thực tế, phát triển sự hiệu quả, phát hiện những rủi ro … để thay đổi kịp lúc.

Autotable

Ứng dụng thực tế

Autotable

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Autotable

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Autotable

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hãy xây dựng một giải pháp hoàn hảo cho team Marketing của bạn

Autotable có gói tài khoản free cho tất cả mức độ sử dụng
Bạn sẽ chỉ nâng tải khoản khi bạn hài lòng với Autotable
Scroll to Top