Điều khoản bảo mật

Vietnamese
English

1. Chính sách bảo mật

A. Nội dung của bạn

Bạn (và bất kỳ ai có thể tương tác với việc bạn sử dụng Dịch vụ) sở hữu và kiểm soát bản chất của thông tin, dữ liệu và nội dung khác mà bạn nhập, đăng hoặc tải lên thông qua Dịch vụ (“Nội dung”), tuân theo bất kỳ điều khoản hiện hành nào và điều kiện. Các hoạt động thu thập, sử dụng và tiết lộ của chúng tôi đối với Nội dung khác với các thực tiễn liên quan đến các loại thông tin khác, như được giải thích trong Phần 2.a. phía dưới. Chúng tôi có thể tự động tải lên Nội dung với sự cho phép của bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (chẳng hạn như từ Google Drive của bạn).

B. Thông tin khách hàng

Thông tin liên quan đến việc tạo tài khoản hoặc xác định bạn là khách hàng hoặc người dùng cuối của Dịch vụ được chúng tôi gọi là “Thông tin khách hàng”. Thông tin Khách hàng có thể bao gồm thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, giới tính, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và thông tin thẻ thanh toán của bạn. Nếu bạn là người dùng cuối sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản được tạo thay mặt cho bạn bởi khách hàng Autotable (chẳng hạn như nhà tuyển dụng, tổ chức mà bạn là thành viên hoặc một cá nhân khác), chúng tôi có thể thu thập và xử lý Thông tin khách hàng về bạn trên đại diện cho khách hàng Autotable có liên kết với việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Khi bạn tạo tài khoản với Autotable, chúng tôi có thể thu thập một số Thông tin khách hàng trực tiếp từ bạn hoặc nếu bạn tạo tài khoản của mình bằng dịch vụ của bên thứ ba như Google, Facebook, Zalo, chúng tôi có thể thu thập Thông tin Khách hàng về bạn từ dịch vụ của bên thứ ba (chẳng hạn như tên người dùng hoặc ID người dùng của bạn được liên kết với dịch vụ của bên thứ ba đó). Nếu bạn tạo tài khoản của mình bằng cách sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như vậy hoặc nếu bạn cho phép chúng tôi bằng cách thay đổi cài đặt trên tài khoản Autotable của mình, chúng tôi cũng có thể thu thập và bạn cho phép chúng tôi thu thập thông tin về các liên hệ cá nhân của bạn có thể được lưu trữ bên trong dịch vụ của bên thứ ba, mà chúng tôi có thể sử dụng để tạo điều kiện cho việc mời cộng tác viên của bạn vào Autotable. Bằng cách chọn tạo tài khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, bạn cũng cho phép chúng tôi thu thập Thông tin khách hàng cần thiết để xác thực tài khoản của bạn với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Các khía cạnh nhất định của Dịch vụ cho phép bạn liên kết hoặc tích hợp các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba để kích hoạt một số tính năng và chức năng nhất định với Dịch vụ. Ví dụ: bạn có thể kết nối tài khoản Google Drive của mình để tạo Nội dung trong Autotable từ thông tin và dữ liệu có trong Google Drive của bạn hoặc tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba bằng Autotable API. Nếu bạn chọn sử dụng các tính năng hoặc chức năng này, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc liên kết tài khoản hiện tại của bạn với nhà cung cấp dịch vụ đó (và bằng cách đó, bạn đồng ý với chính sách bảo mật và / hoặc điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó). Bạn cũng có thể được yêu cầu cho phép Autotable thay mặt bạn thu thập thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Sau đó, chúng tôi sẽ thu thập thông tin (chẳng hạn như tên người dùng hoặc ID người dùng của bạn được liên kết với dịch vụ bên thứ ba đó) từ bạn và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó nếu cần để cho phép Dịch vụ truy cập dữ liệu và nội dung của bạn được lưu trữ với bên thứ ba đó nhà cung cấp dịch vụ. Khi quá trình xác thực hoàn tất, chúng tôi có khả năng truy cập thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc được dịch vụ bên thứ ba thu thập theo các thông lệ về quyền riêng tư của dịch vụ bên thứ ba đó. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập và liên kết nó với tài khoản Autotable của bạn, đồng thời chúng tôi sẽ sử dụng thông tin và dữ liệu đó để cho phép tích hợp Dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và thực hiện các hành động do bạn yêu cầu hoặc bắt đầu, hoặc cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các hướng dẫn do bạn cung cấp.

C. Thông tin được thu thập tự động

Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ và hành động của bạn trên Dịch vụ, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, ISP, loại nền tảng, loại thiết bị, số nhận dạng thiết bị di động như tên gọi và kiểu máy và nhà cung cấp dịch vụ di động. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ, bao gồm cả các công cụ của bên thứ ba, để thu thập dữ liệu phân tích. Một số thông tin này được thu thập thông qua việc sử dụng “cookie” và các công nghệ theo dõi khác, chẳng hạn như web beacons, pixel, session replay scripts và các công nghệ tương tự (“công nghệ tracking”).

Chúng tôi cũng có thể làm việc với các đối tác bên thứ ba để sử dụng cookie và công nghệ tracking. Ví dụ: chúng tôi có thể làm việc với các mạng quảng cáo trực tuyến, các công ty truyền thông xã hội và các dịch vụ của bên thứ ba khác sử dụng cookie, công nghệ tracking hoặc thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo thời gian để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa hoặc dựa trên sở thích Các dịch vụ, trên các trang web khác, thông qua các ứng dụng hoặc dịch vụ mà bạn có thể sử dụng và trên các thiết bị khác mà bạn có thể sử dụng. Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi sử dụng thông tin này để làm cho các quảng cáo bạn thấy trực tuyến phù hợp hơn với sở thích của bạn, cũng như để cung cấp các dịch vụ liên quan đến quảng cáo như báo cáo, phân bổ, phân tích và nghiên cứu thị trường. Một số công nghệ tracking nhất định mà chúng tôi sử dụng có liên quan đến mạng quảng cáo và thông qua những công nghệ đó, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin nhất định như địa chỉ IP. Xin lưu ý rằng thông tin chúng tôi chia sẻ với các mạng quảng cáo đó có thể được kết hợp với thông tin khác về bạn mà các mạng đó có thể đã thu thập từ các nguồn khác.

Việc sử dụng cookie và công nghệ tracking của chúng tôi thuộc các danh mục chung sau:

 • Cần thiết về mặt hoạt động. Điều này bao gồm các công cụ và công nghệ cho phép bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi; được yêu cầu để xác định hành vi bất thường của trang web, ngăn chặn hoạt động gian lận và cải thiện bảo mật; và cho phép bạn sử dụng chức năng của chúng tôi;
 • Liên quan đến Hiệu suất. Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ để đánh giá hiệu suất của Dịch vụ, bao gồm như một phần của các phương pháp phân tích để giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng Dịch vụ;
 • Chức năng liên quan. Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn chức năng nâng cao khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhận dạng bạn khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc theo dõi các tùy chọn, sở thích cụ thể của bạn hoặc các mục đã xem trước đây;
 • Liên quan đến Quảng cáo hoặc Nhắm mục tiêu. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba để phân phối nội dung, bao gồm cả quảng cáo, có liên quan đến sở thích của bạn, trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc trên các trang web của bên thứ ba.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập

A. Sử dụng nội dung

Bất kể điều gì trái ngược trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc truy cập nội dung của bạn ngoại trừ các trường hợp sau: để cung cấp, duy trì hoặc cải thiện Dịch vụ; nơi bạn (hoặc tổ chức mà bạn có tài khoản) chấp thuận rõ ràng quyền truy cập (ví dụ: trong cuộc điều tra hỗ trợ khách hàng); để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ; theo yêu cầu của trát đòi hầu tòa, lệnh tòa, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý khác, theo yêu cầu của luật hiện hành, theo quyết định của chúng tôi; khi cần thiết để đảm bảo tính ổn định và bảo mật của Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi (ví dụ: khi chúng tôi có lý do để tin rằng Nội dung cụ thể đang làm giảm sự ổn định của máy chủ); và khi cần thiết để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của bạn, chúng tôi hoặc những người khác. Chúng tôi cũng có thể phân tích siêu dữ liệu liên quan đến Nội dung (chẳng hạn như tổng số bản ghi, kích thước tệp, khối lượng API, nhật ký truy cập, v.v.).

B. Sử dụng thông tin khác

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập cho nhiều mục đích khác nhau và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó tùy thuộc vào những gì chúng tôi thu thập và Dịch vụ (hoặc các tính năng của Dịch vụ) mà bạn sử dụng. Những mục đích này có thể bao gồm:

 • Hoàn thành Hợp đồng của chúng tôi với Bạn và Cung cấp Dịch vụ cho Bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để: (i) phản hồi các yêu cầu hoặc thắc mắc từ bạn (bao gồm cả các yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật); (ii) cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật; (iii) liên hệ với bạn để cung cấp thông tin cập nhật về sản phẩm, thông tin về các sản phẩm bạn đã yêu cầu hoặc mua, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ và tính năng Autotable mà bạn có thể quan tâm và theo dõi hiệu suất của các quảng cáo và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi; và (iv) tạo, quản lý hoặc quản lý thông tin và tài khoản của bạn, bao gồm cả việc xác định bạn bằng tài khoản của bạn hoặc tài khoản của khách hàng Autotable.
 • Phân tích và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để: (i) thu thập thông tin chi tiết về thị trường, cách cải thiện Dịch vụ và các mục đích nghiên cứu hoặc phân tích kinh doanh khác; (ii) tùy chỉnh các dịch vụ sản phẩm hiện tại và trong tương lai và các khía cạnh khác của Dịch vụ cho bạn và những người dùng khác; (iii) bảo mật Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi, đồng thời bảo vệ thông tin và dữ liệu của bạn; (iv) phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp và truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó; và (v) đo lường sự quan tâm và mức độ tương tác đối với Dịch vụ của chúng tôi và việc sử dụng ngắn hạn, nhất thời, chẳng hạn như tùy chỉnh quảng cáo theo ngữ cảnh.
 • Cung cấp cho bạn Nội dung và Dịch vụ Bổ sung. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để: (i) cung cấp cho bạn các tài liệu tùy chỉnh về các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ có thể được quan tâm, bao gồm nội dung hoặc dịch vụ mới; và (ii) kiểm tra liên quan đến các tương tác, giao dịch và các hoạt động tuân thủ khác.
 • Tiếp thị Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để điều chỉnh và cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo.
 • Nghĩa vụ pháp lý và Quyền lợi. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba, chẳng hạn như cố vấn pháp lý và thực thi pháp luật: (i) liên quan đến việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; (ii) tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và quy trình pháp lý; (iii) để bảo vệ các quyền và tài sản của Autotable, các đại lý, khách hàng của chúng tôi và những người khác, bao gồm cả việc thực thi các thỏa thuận, chính sách và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi; (iv) để phát hiện, ngăn chặn hoặc ngăn chặn gian lận; (v) để giảm rủi ro tín dụng và thu các khoản nợ đối với chúng tôi; (vi) để bảo sự an toàn của Autotable, khách hàng của chúng tôi hoặc bất kỳ người nào; hoặc (vii) theo yêu cầu khác của luật hiện hành.
 • Đồng ý. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác đã được tiết lộ rõ ràng cho bạn tại thời điểm bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc khi được sự đồng ý của bạn.
 • Dữ liệu Tổng hợp hoặc Không xác định. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp hoặc chưa được xác định cho nhiều mục đích thống kê, phân tích và cải tiến Dịch vụ. Quá trình tổng hợp hoặc loại bỏ nhận dạng ngăn thông tin được liên kết lại hoặc xác định với bất kỳ tài khoản khách hàng, người dùng hoặc cá nhân nào.
 • Các mục đích khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được:

 • Khi bạn yêu cầu chúng tôi, hoặc đưa ra sự đồng ý cụ thể của bạn (ví dụ: bằng cách đăng Nội dung bằng tính năng Template, bạn đồng ý với việc chúng tôi chia sẻ Nội dung đó với những người dùng Autotable khác);
 • Với các nhà cung cấp, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các khía cạnh của Dịch vụ, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu, lưu trữ và xử lý thanh toán;
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người kích hoạt một số tính năng hoặc chức năng nhất định của Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu (ví dụ: bằng cách cài đặt các ứng dụng trong Autotable bằng tính năng Ứng dụng);
 • Với các nhà cung cấp mà chúng tôi cam kết giúp chúng tôi thực hiện các chiến dịch tiếp thị và email, để quảng cáo, thu thập thông tin chi tiết và thực hiện phân tích về cách Dịch vụ được sử dụng và cách chúng có thể được cải thiện (ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Khách hàng với các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để tham gia vào quảng cáo đối tượng tùy chỉnh hoặc sử dụng dịch vụ làm giàu dữ liệu của bên thứ ba để đối chiếu Thông tin khách hàng hoặc thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập với thông tin cơ sở dữ liệu có sẵn công khai nhằm giao tiếp hiệu quả hơn với bạn);
 • Với chủ doanh nghiệp hoặc tổ chức khác thay mặt bạn sử dụng Dịch vụ, đã tạo tài khoản Autotable thay mặt bạn hoặc sở hữu, quản lý hoặc được liên kết với miền email cho một địa chỉ email trên tài khoản của bạn;
 • Khi cần thiết để tuân thủ luật hiện hành, bao gồm yêu cầu của chính phủ, yêu cầu thực thi pháp luật, để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của bạn, chúng tôi hoặc những người khác;
 • Khi cần thiết trong trường hợp có đề xuất hoặc thực tế tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp vốn hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu Autotable;
 • Với những người khác vì bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào không mâu thuẫn với các tuyên bố được đưa ra trong Chính sách Bảo mật này.

4. Quản lý thông tin của bạn

Bạn có thể truy cập, sửa, sửa đổi hoặc xóa Nội dung trong Autotable. Bạn kiểm soát tất cả Nội dung bạn tải lên. Nội dung bạn xóa (bao gồm Nội dung chứa thông tin cá nhân) có thể được giữ lại trong các bản sao lưu trữ hoặc sao lưu để cho phép bạn sử dụng các tính năng nhất định như lịch sử sửa đổi. Để được hướng dẫn về cách xóa vĩnh viễn Nội dung khỏi tài khoản Autotable của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@autotable.vn. Xin lưu ý rằng việc xóa vĩnh viễn Nội dung thông qua quy trình này có thể làm giảm hoặc vô hiệu hóa một số tính năng của Dịch vụ (chẳng hạn như lịch sử sửa đổi) liên quan đến Nội dung đó.

Chúng tôi có thể sử dụng một số thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích tiếp thị, bao gồm cả việc gửi cho bạn các thông tin quảng cáo về các tính năng, sản phẩm, sự kiện Autotable mới hoặc các cơ hội khác. Nếu bạn muốn ngừng nhận những thông báo này hoặc chọn không sử dụng thông tin của mình cho những mục đích này, vui lòng làm theo hướng dẫn chọn không tham gia bằng cách nhấp vào “Hủy đăng ký” (hoặc ngôn ngữ chọn không tham gia tương tự) trong các thông báo đó. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại support@autotable.vn để chọn không tham gia.

5. Quản lý Cookie và Công nghệ Theo dõi

A. Cách Chọn Không tham gia Quảng cáo Trực tuyến trong Trình duyệt Internet

Chúng tôi ủng hộ Nguyên tắc tự điều chỉnh cho quảng cáo hành vi trực tuyến (“Nguyên tắc”) do Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (“DAA”) xuất bản. Điều này có nghĩa là chúng tôi cho phép bạn thực hiện lựa chọn liên quan đến việc thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba cho các mục đích quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích. Có thể tìm thấy thêm thông tin về các Nguyên tắc này tại www.aboutads.info. Nếu bạn muốn chọn không nhận quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích trên trình duyệt internet của mình từ các nhà quảng cáo và bên thứ ba tham gia vào chương trình DAA và thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo cho chúng tôi và các đối tác của chúng tôi, vui lòng làm theo hướng dẫn tại: www.aboutads.info/choices hoặc www.networkadvertising.org/choices . Nếu bạn cư ngụ tại các quốc gia Liên minh Châu Âu, bạn có thể tìm thêm thông tin về các lựa chọn của mình đối với mạng quảng cáo và quảng cáo hành vi trực tuyến bằng cách nhấp vào đây: www.youronlinechoices.com.

Khi bạn chọn không tham gia qua các trang web này, họ sẽ đặt một cookie chọn không tham gia trên thiết bị của bạn cho biết rằng bạn không muốn nhận các quảng cáo dựa trên sở thích. “Cookie chọn không tham gia” chỉ hoạt động trên trình duyệt internet và thiết bị mà chúng được tải xuống. Nếu bạn muốn chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích trên tất cả các trình duyệt và thiết bị của mình, bạn sẽ cần chọn không tham gia trên từng trình duyệt trên từng thiết bị mà bạn chủ động sử dụng. Nếu bạn xóa cookie trên thiết bị của mình nói chung, bạn sẽ cần chọn không tham gia lại. Và một số lựa chọn không tham gia này có thể không hiệu quả trừ khi trình duyệt của bạn được thiết lập để chấp nhận cookie. Nếu bạn xóa cookie, thay đổi cài đặt trình duyệt, chuyển đổi trình duyệt hoặc máy tính hoặc sử dụng hệ điều hành khác, bạn sẽ cần chọn không tham gia lại. Việc tắt cookie có thể hạn chế khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn.

Bằng cách truy cập www.privacyrights.info hoặc optout.privacyrights.info, bạn có thể chọn không tham gia bán loại thông tin cá nhân này bởi các doanh nghiệp tham gia Công cụ chọn không tham gia dựa trên ứng dụng CCPA của DAA.

B. Cách chọn không tham gia quảng cáo trực tuyến trong ứng dụng di động

Nếu bạn muốn chọn không nhận quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích trên các ứng dụng dành cho thiết bị di động, vui lòng làm theo hướng dẫn tại www.aboutads.info/choices.

Để đưa ra các yêu cầu từ chối liên quan đến ứng dụng dành cho thiết bị di động trên thiết bị của bạn đối với các doanh nghiệp tham gia Công cụ chọn không tham gia dựa trên ứng dụng CCPA của DAA, bạn có thể tải xuống ứng dụng thích hợp tại www.privacyrights.info/appchoices.

C. Cách chọn không tham gia thu thập dữ liệu của Google

Chúng tôi cũng có thể sử dụng một số hình thức quảng cáo hiển thị hình ảnh và các tính năng nâng cao khác thông qua Google Universal Analytics, chẳng hạn như Tiếp thị lại với Google Analytics, Báo cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google, Tích hợp Trình quản lý chiến dịch DoubleClick và Báo cáo nhân khẩu học và sở thích của Google Analytics. Các tính năng này cho phép chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất (chẳng hạn như cookie Google Analytics) và cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như cookie quảng cáo Doubleclick) hoặc cookie của bên thứ ba cùng nhau để thông báo, tối ưu hóa và hiển thị quảng cáo dựa trên quá khứ của bạn truy cập vào các Dịch vụ trực tuyến.

 • Bạn có thể chọn không tham gia các sản phẩm quảng cáo nhất định của Google bằng cách truy cập Trình quản lý tùy chọn quảng cáo của Google, hiện có sẵn tại google.com/ads/preferences.
 • Bạn có thể tìm hiểu thêm về các phương pháp của Google với Google Analytics bằng cách truy cập chính sách bảo mật của Google tại google.com/policies/privacy/partners.
 • Bạn cũng có thể xem các tùy chọn từ chối hiện có sẵn của Google tại tools.google.com/dlpage/gaoptout.

D. Ảnh hưởng của việc chọn không tham gia

Xin lưu ý rằng khi bạn chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích, điều này không có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy quảng cáo từ chúng tôi hoặc trên Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi nữa. Điều đó có nghĩa là các quảng cáo trực tuyến mà bạn nhìn thấy từ những người tham gia chương trình DAA không được dựa trên sở thích của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính hiệu quả hoặc sự tuân thủ của bất kỳ tùy chọn hoặc chương trình chọn không tham gia nào của bên thứ ba hoặc tính chính xác của bất kỳ tuyên bố nào của bên thứ ba liên quan đến chương trình của họ. Ngoài ra, các bên thứ ba vẫn có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, bao gồm cả để phân tích và ngăn chặn gian lận cũng như bất kỳ mục đích nào khác được phép theo Nguyên tắc của DAA. www.networkadvertising.org/choices

6. Thông tin từ trẻ em

Autotable không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi khác theo yêu cầu của luật pháp địa phương) và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa thông tin đó khỏi tệp của chúng tôi ngay khi có thể. Nếu bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@autotable.vn.

7. Thay đổi đối với chính sách bảo mật quyền riêng tư

Bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập đều tuân theo Chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được thu thập. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư theo thời gian. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chỉ do chúng tôi xác định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, chẳng hạn như qua email. Phiên bản hiện tại sẽ luôn được đăng trên trang Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@autotable.vn.

Scroll to Top