Tại sao cộng tác trong doanh nghiệp gặp khó khăn

Tại sao cộng tác trong doanh nghiệp gặp khó khăn dù sử dụng nhiều ứng dụng hỗ trợ?

Ngày càng có nhiều ứng dụng giao tiếp trực tuyến cùng nhiều công dụng khác nhau ra đời. Bản thân mỗi người trong chúng ta đều dùng trung bình từ 3-4 ứng dụng giao tiếp, liên lạc khác nhau. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát, 86% nhân viên đổ lỗi cho những thất bại …

Tại sao cộng tác trong doanh nghiệp gặp khó khăn dù sử dụng nhiều ứng dụng hỗ trợ? Read More »